Celsius en Fahrenheit zijn verwarmingssystemen voor zowel huishoudelijke als voor industriële elektrische verwarming, waarbij gebruik wordt gemaakt van lange-golf infraroodstralen. Deze systemen worden sinds 1999 ontwikkelt in Italië door Tesi Group Srl.

Infraroodwarmtestraling is verwarming met een frequentie die lager is dan het zichtbare licht en hoger dan de radiogolven. 

Infrarood is die elektromagnetische frequentie die geassocieerd wordt met warmte, dit komt doordat elk object op een natuurlijke manier infraroodgolven uitzendt en bijdraagt in de verwarming van de omgeving. 

Celsius en Fahrenheit infraroodpanelen zijn ontworpen om functionaliteit, esthetiek, thermisch welzijn, economische besparingen en respect voor het milieu te combineren, de systemen zijn door ontwikkeld met een ultraprestatie technologie.
Deze revolutionaire technologie werkt met lange-golf infraroodstraling wat een ommekeer teweeg zal brengen op de manier waarop huizen en industriële gebouwen in de toekomst zullen worden verwarmd, zowel in woon als werk situaties ervaart u een hoger thermisch welzijn.

infrarood warmtepaneel - infrarood warmtepanelen - elektrisch verwarmen | infraroodwarmtepaneel.nl

Onze missie

Werken aan een CO2 vrije woon en werk omgeving met behulp van onze Infraroodpanelen met gebruik van de nieuwste ultraprestatie technologieën op het gebied van lang-golf infrarood verwarmingssystemen. Deze systemen zijn geschikt voor zowel woningen als industriële gebouwen, waarbij economische besparingen, fysiek welzijn en respect voor het milieu de boventoon voert. 

Onze visie

Zorg voor verwarmingswelzijn met de laagst mogelijke economische en ecologische impact.

Onze Waarden

Milieu- en sociale verantwoordelijkheid

Wij zijn er van overtuigd dat als een bedrijf niets positiefs brengt voor onze samenleving en ons milieu, heeft het geen bestaansrecht; hierdoor zetten we ons elke dag in om onze bijdrage te leveren om van de wereld een betere plek te maken.

Innovatie

Voor ons bestaat innovatie uit het zien wat iedereen heeft gezien en bedenken wat niemand heeft bedacht. De door ons gevoerde technologieën zijn uniek en onnavolgbaar.

Kwaliteit

Wij zijn van mening dat het beter is om slechts enkele dingen te doen, maar ze dan ook heel goed te doen.

Eerlijkheid

Niet alle producten zijn geschikt voor alle klanten, daarom zijn we toegewijd om al onze klanten waarheidsgetrouw en gratis advies te geven.

Eenvoud

Omdat de techniek ons leven moet vergemakkelijken, voeren wij deze technologie ten dienste van uw welzijn.

infrarood warmtepanelen celcius fahrenheit | infraroodwarmtepaneel.nl

Techniek 

Lees meer over de paneeltechnologie van Celsius en Fahrenheit.

Onze panelen

Het volledige assortiment infraroodpanelen van Celsius en Fahrenheit.