In de loop der jaren zijn er verschillende vergelijkingen gemaakt tussen Celsius- en Fahrenheit-technologieën en andere traditionele en nieuwste generatie verwarmingssystemen. Hier zijn enkele uittreksels uit het overzicht hier onder “Het gebruik van infraroodstralen voor verwarming”, gemaakt door Eng. Francesco Veronese.

Het overzicht toont de vergelijkingen tussen verwarming met infraroodpanelen, met warmtepomp, stralingswanden en condensatieketel met lage temperatuur radiatoren. De studie presenteert ook echte toepassingen van infraroodpanelen.

Er is geen universeel verwarmingssysteem dat effectief is voor alle bouwtoepassingen, maar we kunnen ze op deze aspecten vergelijken:

 • Besparing op verbruik (zie onderstaand schema);
 • Energie-efficiëntie (zie onderstaand schema); 
 • Installatie en onderhoud (zie onderstaand schema);
 • Snelheid (zie onderstaand schema); 
 • Aanpassingssnelheid (zie onderstaand schema);
 • Respect voor het milieu (zie onderstaand schema);
 • Welzijn (zie onderstaand schema).
Vergelijking met traditionele verwarming | infraroodwarmtepaneel.nl

Besparing op verbruik

Celsius 100%
Fahrenheit 66%
Warmtepomp 33%
Radiatoren 17%

Minder onderhoud

Celsius 100%
Fahrenheit 100%
Warmtepomp 66%
Radiatoren 17%

Energie-efficiëntie

Celsius 100%
Fahrenheit 66%
Warmtepomp 30%
Radiatoren 17%

Snelle verwarming

Celsius 66%
Fahrenheit 50%
Warmtepomp 83%
Radiatoren 100%

Respect voor het milieu

Celsius 100%
Fahrenheit 100%
Warmtepomp 66%
Radiatoren 17%

Snelheid van aanpassing

Celsius 100%
Fahrenheit 83%
Warmtepomp 66%
Radiatoren 33%

Welzijn

Celsius 100%
Fahrenheit 100%
Warmtepomp 66%
Radiatoren 17%

Conclusies van de vergelijking

De resultaten van deze studie laten zien dat verwarmingssystemen in Celsius en Fahrenheit significant beter zijn dan warmtepompen en verwarmingssystemen met verbranding, op 6 van de 7 beschouwde punten.

Besparing op verbruik

Systemen met stralingsoppervlakken aangedreven door een elektrische bron (infrarood en warmtepompen) verbruiken steeds minder energie dan verbrandingssystemen (methaan, LPG, diesel); ze zijn ook vrijgesteld van de jaarlijkse / tweejaarlijkse vaste kosten die door de wet worden opgelegd voor de analyse van keteldampen. Bovendien is het verbruik van Celsius en Fahrenheit lager dan zelfs warmtepompen, vooral bij koude buitentemperaturen.

Energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie (d.w.z. de hoeveelheid warmte die wordt gegenereerd met hetzelfde vermogen Wh) is hoger voor Celsius-panelen, gevolgd door Fahrenheit, die beide een gepatenteerde ultraperformante technologie hebben. Dit betekent dat deze twee soorten panelen met minder energie meer kuubs kunnen verwarmen en daardoor een lager verbruik hebben.

Vergelijking met traditionele verwarming | infraroodwarmtepaneel.nl

Installatie en onderhoud

Het infraroodsysteem Celsius en Fahrenheit voor verwarming in combinatie met een warmtepomp voor sanitair warm water (SWW) en airconditioners voor zomerkoeling, kost minder dan een stralingssysteem aangedreven door een warmtepomp, geïntegreerd met ontvochtigingssystemen en bestuurd door een bediening in elke kamer of per zone. Een huis met een vloeroppervlak van 100 m² kan bijvoorbeeld rekening houden met de volgende kostenposten:

Celsius / Fahrenheit verwarming (7 kamers)€ 6.700
Warmtepomp voor SWW 250 liter€ 3.000
Aan de muur gemonteerde airconditioners voor 2 slaapkamers en woonkamer€ 3.000
TOTAAL€ 12.700
Warmtepomp 80 € / m² voor het leggen van ondervloerpanelen, leidingen,
verdelers, dozen, installatie van een lucht-water-warmtepomp met
invertertechnologie voor verwarming, koeling en productie van sanitair warm
water in combinatie met accumulatie 04 M – Rossato Grop en nog eens
€ 300 voor een accumulatie van SWW
€ 14.300
Regelsysteem per kamer€ 700
Ontvochtigingssysteem€ 2.800
TOTAAL€ 17.800

Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met het wettelijk vereiste jaarlijkse onderhoud van de warmtepomp.

De levensduur van een ketel is 10/15 jaar, voor een warmtepomp wordt deze verklaard op ongeveer 15/20 jaar (25 voor geothermische pompen), terwijl deze voor de verwarmingsbuizen ingebed in het stralingsoppervlak langer is dan 30 jaar. Houd er rekening mee dat warmtepompen voor hoge isolatie-energieklassen worden blootgesteld aan verminderde spanningen die toenemen naarmate de isolatie afneemt. 
In de machine bevinden zich compressoren, schroeven en pakkingen die na verloop van tijd de prestaties van de machine verminderen of defecten kunnen veroorzaken. De infraroodpanelen hebben geen bewegende onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, de levensduur is meer dan 50 jaar, bovendien hebben ze geen onderhoud nodig.

Er moet tevens rekening mee worden gehouden dat een systeem met infraroodpanelen en een warmtepomp alleen voor sanitair warm water (SWW) 10 tot 20% minder kost dan een vloerverwarmingssysteem met warmtepomp (lucht en water) dat ook voor SWW wordt gebruikt, en dat de eerste optie (Celsius / Fahrenheit-panelen + SWW-systeem) vereist geen onderhoudskosten tijdens zijn levensduur.

Ten slotte is het mogelijk om alle systemen van het huis die op elektriciteit werken te combineren met een fotovoltaïsch systeem (=zonnepanelen). Verwarming, koeling en de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik kunnen energie uit hernieuwbare bronnen halen om volledige energieonafhankelijkheid te bereiken. De integratie met een fotovoltaïsche installatie kan, afhankelijk van het gebied, leiden tot een verlaging van de elektriciteitsfactuur tot 80%.


Snelheid

Bedoeld als de mogelijkheid om vanuit een koelcel het gewenste comfortniveau te bereiken.

De radiatorsystemen presteren op dit gebied zeer goed; vooral voor degenen die de verwarming pas ’s avonds thuis aanzetten. Dit gedrag is echter, afgezien van de kwaliteit van de muren en het pleisterwerk van de huizen, vergelijkbaar met het besturen van een auto vanaf de verkeerslichten, altijd op toeren om in korte tijd op kruissnelheid te komen: het verbruik is hoog, evenals de slijtage van de auto.

Stralingssystemen zijn langzamer, maar verbruiken minder energie en worden daardoor in de loop van de tijd minder belast, ook daarom hebben ze een veel langere levensduur dan gasketels/boilers.

Vergelijking met traditionele verwarming | infraroodwarmtepaneel.nl

Aanpassingssnelheid

Aanpassingssnelheid verwijst naar de snelheid waarmee wordt teruggekeerd naar de gewenste warmte wanneer temperatuurveranderingen in de omgeving optreden (bijvoorbeeld: een deur openen, een raam openen, enz.).

De aanpassingssnelheid van de infraroodpanelen Celsius en Fahrenheit (die de muren verwarmen en transformeren in stralende oppervlakken) is veel hoger in vergelijking met convectieverwarmingssystemen (die de lucht verwarmen). In feite, wanneer een deur in een kamer wordt geopend, heeft de warme lucht de neiging om onmiddellijk te ontsnappen, terwijl de muren lang nodig hebben om af te koelen, dus de Celsius- en Fahrenheit-panelen zijn sneller en verbruiken minder energie om de kamer terug te brengen naar het gewenste temperaturen.

Bovendien hebben de infraroodstralingssystemen Celsius en Fahrenheit het regelsysteem direct aan boord, zodat het volgen van de warmtevraag onmiddellijk en punctueel is. Dit betekent dat, als de omgeving een temperatuurstijging zou ondergaan, als gevolg van externe factoren (bijvoorbeeld een zonnestraal die door ramen, mensen, lichten, enz. Valt), de panelen zich onmiddellijk aanpassen en het energieverbruik verminderen om de gewenste temperatuur te bereiken.

De regelsystemen van de warmtepompsystemen moeten de warmtepomp, de magneetkleppen en de circulatiepompen regelen, met een duidelijke vertraging bij het opvolgen van de dagelijkse vraag. Dit vereist dat de programmeerbare thermostaten in elke kamer worden geplaatst, want in het geval dat ze in een enkele kamer worden geplaatst die een gebied bestuurt, wordt een temperatuurverandering in een andere kamer niet automatisch gedetecteerd met verspilling van energie en ongemak voor mensen.

Infraroodsystemen van Celsius en Fahrenheit zijn daarom flexibeler dan systemen met zone-regeling: warmtepomp, zonekleppen en vloeistofcirculatiepompen. Dit vertaalt zich direct in een beter welzijn en energiebesparing.


Respect voor het milieu

Zoals eerder vermeld, produceren elektrische systemen, in tegenstelling tot verbrandingssystemen, geen emissies naar de atmosfeer op de plaats waar ze zijn geïnstalleerd (verbrandingsgas, NOx, CO2, fijnstof PM10, PM2,5).

Omdat Celsius en Fahrenheit minder energie verbruiken, wordt de totale productie van CO2-equivalent verminderd in vergelijking met traditionele systemen en met de levering met gasketels op lage temperatuur.

Als we vervolgens de hele levenscyclus van een product beschouwen: productie, gebruik, verwijdering voor het einde van de levensduur, produceren de infraroodsystemen Celsius en Fahrenheit minder CO2-equivalent, omdat ze eenvoudiger te produceren zijn en 100% recyclebaar.

Vergelijking met traditionele verwarming | infraroodwarmtepaneel.nl

Welzijn

Voor dit aspect zijn er geen andere berekeningsformules dan wettelijk vereist voor omgevingsvochtigheid en temperatuur.

Het welzijn van bestralingssystemen is subjectief superieur aan andere systemen; structuren waargenomen door mensen, vooral met astmatische problemen, hebben een groter welzijn gevonden dankzij:

 • geen stofgeur / geur typische verwarming van radiatorsystemen;
 • warme voeten;
 • verse lucht;
 • aangename warmte.

De C-type infraroodgolf (lange golf), uitgezonden door de infraroodpanelen Celsius en Fahrenheit, is de meest natuurlijke straling die er in de wereld bestaat, aangezien deze wordt uitgezonden door de zon en door een elementen om ons heen.

Het wordt veelvuldig gebruikt in de fysiotherapie en heeft geen bijwerkingen, integendeel, het geeft een subjectief gevoel van welzijn.

Celsius en Fahrenheit infrarood verwarmingssystemen werden vergeleken met lage temperatuur warmtepomp aangedreven stralingssystemen in twee dubbele appartementen.

Het resultaat was dat, uitgaande van koude omgevingen, het infrarood sneller comfort bereikte.

Techniek 

Lees meer over de paneeltechnologie van Celsius en Fahrenheit.

Onze panelen

Het volledige assortiment infraroodpanelen van Celsius en Fahrenheit.