Infraroodwarmtestraling is straling met een frequentie die lager is dan het zichtbare licht en hoger dan de radiogolven. We hebben het dus over een golflengte tussen 700 nm en 1 mm (infraroodband). De term “infrarood” betekent onder (infra) rood, de zichtbare kleur met de laagste frequentie van zichtbaar licht.

Infrarood is die elektromagnetische frequentie die geassocieerd wordt met warmte, dit komt doordat elk object met een temperatuur boven het absolute nulpunt (eigenlijk elk object) op een natuurlijke manier infraroodgolven uitzendt. Het is duidelijk dat hoe hoger de temperatuur van het object, hoe dichter de golflengte bij zichtbaar licht is, totdat het object gloeiend wordt.

Wat zijn infraroodstralen | zwart paneel | infraroodwarmtepaneel.nl
Wat zijn infraroodstralen | zwart infrarood paneel | infraroodwarmtepaneel.nl

Er zijn verschillende soorten infrarood, afhankelijk van de gedetecteerde golflengte:

  • nabij (NIR) 0,75 µm -1,4 µm
  • korte golf (SWIR) 1,4 µm – 3 µm
  • middengolf (MWIR) 3 µm – 8 µm
  • lange golf (LWIR) 8 µm – 15 µm
  • far (FIR) 15 µm – 1000 µm

Nabij- en korte- en middengolf-infraroodstralen dringen door organische weefsels en kunnen schade veroorzaken. Hoe groter de golflengte, hoe lager de penetratiediepte in de weefsels.

  • Nabije en korte golf: dit is de straling met de hoogste penetratiediepte en kan het netvlies en het vetweefsel aantasten.
  • Middengolf: tast het netvlies niet aan en dringt alleen door de bloedvaten en raakt nauwelijks het vetweefsel.
  • Lange en verre golf: het gaat niet verder dan de oppervlakkige laag van de huid en het hoornvlies.
Wat zijn infraroodstralen | rood paneel | infraroodwarmtepaneel.nl

Techniek 

Lees meer over de paneeltechnologie van Celsius en Fahrenheit.

Onze panelen

Het volledige assortiment infraroodpanelen van Celsius en Fahrenheit.