Zomerkoeling

Steeds meer huizen zijn deels onbewoond, omdat ze alleen ‘s avonds en’ s nachts worden bewoond, terwijl ze overdag onbewoond zijn, worden met gesloten balkons/ramen achtergelaten uit angst voor inbraak.

Wetenschappelijke publicaties (1) laten zien hoe binnenshuis vervuilende factoren worden gegenereerd die leiden tot het zogenaamde “Sick Building Syndrome” (SBS) – sick building syndroom.

De getroffenen klagen over ogen, neus, luchtwegen en af en toe huidirritatie, evenals algemene symptomen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en concentratiestoornissen. Zodra men het gebouw verlaat, nemen de klachten af. De oorzaken van Sick Building Syndrome” (SBS) zijn talrijk en worden meestal veroorzaakt door verschillende factoren. In studies naar SBS in kantoren zijn een aantal risicofactoren geïdentificeerd, waaronder onvoldoende ventilatie, onhygiënische airconditioning, de uitstoot van geur- en irriterende stoffen uit materialen en apparaten, schade door vocht, maar ook een onaangenaam klimaat in de ruimte, permanent hinderlijke geluiden en matig opgestelde werkplekken.

Een mechanisch luchtverversingssysteem elimineert de risicofactoren als gevolg van luchtverontreiniging, waardoor altijd een aangenaam klimaat wordt gehandhaafd zonder thermische energie te verspillen. Het openen van de ramen in de winter, wordt mogelijk dankzij warmteterugwinningssystemen.