Celsius 8-staps digitale aansturing voor vermogensregeling – stroomverbruik-infrarood meting

Celsius heeft een digitale bediening en geen thermostaat. Ons systeem meet de infrarood in de kamer en wanneer de gewenste
temperatuur in de ruimte wordt bereikt, wordt parallel het stroomverbruik automatisch aangepast in 8 stappen.
Maximale efficiëntie door digitale besturing!

Celsius 8-staps vermogensregeling – stroomverbruik is optioneel bij Fahrenheit modellen.