Slimme huiskansen

Celsius en Fahrenheit-bedieningselementen zijn geen thermostaten. Deze zijn zelfregulerend aansturingsystemen, voorzien van een stapsgewijze regeling. U kunt “smart plugs” op elk moment aansluiten b.v. netwerk met Apple Home Kit™. De stroom naar de digitale besturing van Celsius kan worden onderbroken of aangezet worden. Zodra stroomvoeding weer aangezet wordt neemt onze digitale besturing alle functies over.