Uitgesloten van garantie

  • Gebroken glas
  • Bliksemschade
  • Oneigenlijk gebruik
  • Verkeerde bediening van de besturing

Alle bedieningsfouten kunnen via de software worden uitgelezen.
Onjuiste bediening van het besturingssysteem wordt tegen betaling verholpen.