Maximaal te installeren vermogen

Er moet stroom worden geleverd aan de elektriciteitsmeter om het systeem te bedienen.

Stabiele warmtepompen verbruiken heel weinig, infraroodpanelen nog minder. De echte beperking is dat warmtepompen zeer krachtige elektrische weerstanden nodig hebben om het gebrek aan warmte op de koudste dagen (zelfs 10 kW) op te vangen en dit leidt tot een vrij grote stroomvoorziening.

Ketels op methaangas, hoe klein ze ook zijn, hebben altijd een minimumvermogen van 24 kW, voornamelijk om direct warm water te produceren. Dit is een grote kracht die ook erg gevaarlijk kan zijn, zoals helaas blijkt uit het nieuws over koolmonoxidevergiftiging door slecht functioneren en explosies als gevolg van gaslekken.

Voor woningen met energielabel klasse A +, A, B, C kost het infraroodsysteem voor verwarming in combinatie met een boiler voor sanitair warm water (SWW) en airconditioners voor zomerkoeling minder dan een elektrisch stralingssysteem door warmtepomp lucht-water, geïntegreerd met ontvochtigings systeem en geregeld door een verdelingsysteem naar elke kamer of zone. Voor een huis met woningisolatie klasse C, met een vloeroppervlakte van 100 m2, dient men rekening houden met de volgende uitgaven:

Installaties

Installatiekosten

Infrarood verwarming voor 100 m2 (7 kamers) € 6.700,00
Warmwater warmtepomp/zonneboiler voor 250 liter € 3.000,00
Aan de muur gemonteerde airconditioners 2 slaapkamers plus woonkamer € 3.000,00
  Totaal € 12.700,00

Een warmtepomp voor vloerverwarming kost geïnstalleerd ongeveer € 14.300,00 (80 euro/m2 voor het leggen van vloerverwarmings panelen, leidingen, verdeelstukken, dozen, benodigd voor de installatie van een lucht-water warmtepomp met inverter-technologie voor verwarming, koeling en productie van sanitair warm water in combinatie met warmwater opslagtank, zoals bijvoorbeeld de 04 M – Rossato Groep (kost € 300) en daarbij komt nog een regelsysteem om kamer-voor-kamer de warmtebehoefte apart te kunnen regelen. Om gelijkwaardig te kunnen zijn met het controlesysteem op elk infraroodpaneel van Celsius , kan het nog eens € 700,00 kosten. Tot slot dient nog een ontvochtigingssysteem te worden toegevoegd met additionele kosten van nog eens € 2.800,00 ( typen nr. 2 machines IN + 300 – Rossato Groep): TOTAAL € 17.800,00.

De levensduur van een ketel is 10/15 jaar, voor een warmtepomp wordt dit gesteld op 15/20 jaar (25 voor geothermische pompen omdat ze minder belast zijn), en voor de verwarmingsbuizen ingebed in het stralingsoppervlak 50 jaar. Houd er rekening mee dat warmtepompen voor hoge isolatie-energieklassen worden blootgesteld aan verminderde spanningen die toenemen naarmate de isolatie afneemt.

In de machine bevinden zich compressoren, wormschroeven, pakkingen die na verloop van tijd de prestaties van de machine verminderen (prestatiecoëfficiënt: C.O.P.) of de oorzaak kunnen zijn van storingen.

De infraroodpanelen hebben geen bewegende delen die aan slijtage onderhevig zijn, de levensduur is meer dan 30 jaar en hebben geen ander onderhoud nodig dan stofreiniging.

Een systeem met infraroodpanelen en een zonneboiler/warmtewisselaar voor alleen sanitair warm water (SWW) heeft tijdens zijn levensduur geen onderhoudskosten nodig en 10 tot 20% minder kost dan een vloerverwarmingssysteem met lucht-water-warmtepomp dat ook wordt gebruikt voor sanitair warm water.

Ten slotte is het mogelijk om alle systemen van het huis die op elektriciteit werken te combineren met een zonnepaneel systeem.

Verwarming, koeling en de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik kunnen energie uit hernieuwbare bronnen halen om volledige energieonafhankelijkheid te bereiken.

De integratie met een zonnepaneel systeem kan, afhankelijk van het gebied, leiden tot een verlaging van de elektriciteitsrekening met maximaal 80% en, door het exacte verbruik in het project te berekenen en het zonnepaneel systeem hierop aan te passen, tot nulstelling.