Respect voor het milieu

Elektrische systemen produceren, in tegenstelling tot verbrandingssystemen, geen emissies naar de atmosfeer op de plaats waar ze zijn geïnstalleerd (verbrandingsgas, NOx, CO 2, fijn stof PM10, PM2,5).

De emissies zijn geconcentreerd op de plaatsen waar elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd, waardoor ze meerdere keren per jaar kunnen worden gecontroleerd, en de mogelijkheid om de wettelijke controles te ontwijken praktisch nihil is.

Door minder energie te gebruiken wordt de totale productie van CO 2 -equivalent verminderd in vergelijking met traditionele systemen en met het gebruik van gasketels op lage temperatuur.

Vervolgens de hele levenscyclus van een product in overweging nemen: productie, installatie, gebruik, verwijdering voor/bij het einde van de levensduur, produceren infraroodsystemen minder CO 2 -equivalent, wat in wezen eenvoudiger systemen zijn om te produceren en te recyclen aan het einde van de levensduur: glas, aluminium, en goed te scheiden elektronica.