Kostenbesparing

Technologie minder duur

De prijzen van infraroodsystemen zijn de afgelopen jaren gedaald dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen. Onze stralingspanelen kosten derhalve productiegewijs steeds minder; ze garanderen u een gezonde, weldadige en natuurlijk warmte, die u eenzelfde gevoel van welbehagen geeft als de zon, tegen zeer betaalbare prijzen. Vaak liggen de productiekosten al onder het niveau van de traditionele verwarmingssystemen (bijvoorbeeld condensatieketels en lage temperatuur-radiatoren).

Hoger rendement

In een systeem dat wordt aangedreven door de op dit moment in zwang zijnde warmtepompen hebben we slechts één stralingsoppervlak, terwijl bij het infraroodsysteem het paneel van kleine afmetingen (595 × 595 mm) 3 muren en een vloer verwarmt (naast alle objecten die zich in de kamer bevinden). Als daar een berekening op wordt losgelaten, betekent het dat met het paneel 4 x het stralingsoppervlak wordt verkregen dat een warmtepomp kan bereiken. Daarnaast is het infraroodsysteem beter in staat om de warmtevraag aan te passen. Immers, elk paneel beschikt over een elektronische regeleenheid die de warmte in iedere kamer of ruimte automatisch en direct regelt. Is er bijvoorbeeld sprake van temperatuurstijging omdat er meer mensen in de ruimte komen of omdat er zonlicht binnenvalt, dan neutraliseert de regeleenheid dit direct. Dergelijke zaken leiden tot hoger rendement c.q. tot energie- en dus kostenbesparing.

Energiebesparing pur sang

Infraroodsystemen maken aanzienlijke energiebesparingen mogelijk die gemiddeld variëren tussen 30% en 40%. Systemen met stralingsoppervlakken aangedreven door elektriciteit (infrarood en warmtepompen) gebruiken altijd minder energie dan die met verbranding (methaan, LPG, diesel).

Vergelijking tussen systemen

Voor woningen met een hoger energielabel, klasse A +, A en B is het infraroodsysteem over het algemeen beter dan de stralingsvloersystemen met lucht-water-warmtepomp. Infrarood- en stralingsstelsels met lucht-water-warmtepompbalans zijn beter voor klassen C en D; terwijl voor huizen van lagere klasse, E, F en G, het minder energie-intensieve systeem de lucht-water-warmtepomp is. De energie die door het verwarmingssysteem in het winterseizoen wordt gebruikt, vertaalt zich direct naar uitgaven voor de elektriciteitsgebruikers van het huis en, met andere kosten, voor methaangasuitgaven. Infraroodstraalverwarming verbruikt minder energie dan het stralingssysteem, gevoed door de warmtepomp voor een huis tot aan isolatieklasse C, waar een balans is tussen de twee technologieën. Uitgaande van isolatiewaarde klasse D wordt het warmtepompsysteem effectiever; echter, door de wanden van de buitengevels te isoleren met eenvoudige gipsplaat en een aluminiumplaat, zodat infraroodstraling in de omgeving kan worden gereflecteerd in plaats van buiten te worden verspreid, wordt het infraroodsysteem weer concurrerend. Het gassysteem is nooit concurrerend met de hierboven genoemde technologieën.

Maximaal vermogen dat moet worden geïnstalleerd

De stabiele warmtepompen verbruiken heel weinig, de infraroodpanelen zelfs minder. De echte limiet is dat warmtepompen zeer krachtige elektrische weerstanden nodig hebben om het gebrek aan warmte op de koudste dagen (zelfs 10 kW) goed te maken. Dit leidt ertoe dat de elektriciteitsvoorziening groot moet zijn. De ketels, hoe klein ook, hebben altijd een minimaal vermogen van 24 kW, voornamelijk om direct warm water te produceren. Dit is een geweldige kracht die ook heel gevaarlijk kan zijn, zoals helaas vaak blijkt uit de nieuwsberichten over koolmonoxidevergiftiging en explosies als gevolg van gaslekken.  

Onderhoud

Infraroodsystemen vereisen geen jaarlijks onderhoud. Regelmatige reiniging met een neutraal schoonmaakmiddel is voldoende. Daarnaast wordt er op onze systemen een garantie afgegeven van 5 jaar voor Celsius panelen (met een mogelijke verlenging tot 15 jaar).
En voor Fahrenheit panelen 2 jaar (met een mogelijke verlenging tot 12 jaar).

Duurzaam

Energiebesparing is de beste manier om het milieu te beschermen. Daarnaast wordt drinkwater bespaart, omdat radiatoren niet met water hoeven te worden gevuld. Bovendien zijn Celsius en Fahrenheit panelen 100% recyclebaar.