Wij respecteren de privacy van onze bezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op deze website.

Over ons

Infrarood-warmtepaneel.nl is een handelsnaam van en wordt beheerd door Lai Holding BV. Lai Holding BV is in deze de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze bedrijfsgegevens zijn:

Infrarood-warmtepaneel.nl
Pietro Lai
Rossinistraat 48, 5344 AK Oss (NB)
T. 0412-691952
E. info@infrarood-warmtepaneel.nl

Beveiligde verbinding

Wanneer u deze website bezoekt wilt u dit wel veilig kunnen doen. Daarom gaat al ons dataverkeer over een beveiligde SSL verbinding, deze kunt u herkennen aan het (groene) slotje in de browserbalk.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien, verder gebruiken we deze gegevens nergens anders voor. Dit geldt ook voor vragen per e-mail.

Camera bewaking

Onze showroom en kantoorpand zijn voorzien van camerabewaking (buiten voor- en achterzijde en de algemene ruimtes binnen). Wij doen dit op basis van een gerechtvaardigd belang ter bescherming van uw en onze eigendommen. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen en er wordt géén gebruik gemaakt van verborgen camera’s. De gemaakte camerabeelden worden op ons CCTV systeem vastgelegd welke afdoende beveiligd is tegen onrechtmatige toegang van buitenaf. Wij bewaren deze camerabeelden maximaal 4 weken (zie bewaartermijn).

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd middels ons e-mail adres of contactformulier, worden binnen 6 maanden na onze laatste correspondentie met u verwijderd. Bedrijfsmatige documenten zoals facturen worden door ons op basis van de wettelijke verplichting zeven jaar bewaard. Na deze periode worden deze gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Opgeslagen camerabeelden bewaren wij maximaal 4 weken na opname tenzij wij op basis van een claim, geschil of gerechtelijke procedure genoodzaakt zijn deze langer te bewaren al dan niet te delen met een overheidsinstantie of verzekeraar. De bewaartermijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Links

Op deze website treft u links aan naar websites van andere partijen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten infrarood-warmtepaneel.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. 

Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@infrarood-warmtepaneel.nl

Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoudt u het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer & Cookies

Hier lees je onze disclaimer en alles over ons cookie beleid

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding