Verlies van energie en functioneren van Ketel- en radiatoren systemen (gas systemen)

In een traditioneel systeem met ketel en radiatoren wordt een kubieke meter gas omgezet in ongeveer 10 kWh thermische energie. Een deel van de geproduceerde warmte-energie bereikt de radiatoren in de kamer, de rest zijn verliezen door:

  • verbranding
  • transport door de retourleidingen gesitueerd aan de binnenkant van de buitengevels van het gebouw, in oude gebouwen worden de verliezen verhoogd door slechte isolatie van de leidingen; minder dan de helft van de primaire energie komt in de te verwarmen omgeving terecht.

Via de radiatoren wordt de thermische energie teruggegeven/afgegeven in de vorm van convectie die de lucht in de kamer verwarmt.

Deze lucht is in lagen opgebouwd, de koudere gebieden onderaan (18/19 ° C: (hierdoor koude voeten en kouder voor kinderen) en warmere gebieden bovenaan (24/25 ° C: hogere temperatuur staat gelijk aan een toename van warmteverlies in de bovenste delen van de muren en plafonds en dus een verspilling van energie).

De lucht verwarmt vervolgens de objecten in de kamer en oppervlakken (muren, plafond en vloer). Om deze reden is de luchttemperatuur hoger dan de oppervlaktetemperatuur. Dit produceert, in niet-geïsoleerde oude huizen, een gevoel van kou: ondanks dat de omgevingstemperatuur 20 ° C is, “ontnemen” de koude muren van 14/15 ° C, warmte van mensen met een gemiddelde lichaam temperatuur van 36 ° C.

Koude binnenmuren en een hoge luchttemperatuur veroorzaken schimmel als gevolg van de condensatie van omgevingsvochtigheid.

Ten slotte produceert het convectie-verwarmingssysteem circulatie van stof- en mijt uitwerpselen, welke voor problemen zorgen bij astmatische of allergische mensen.