Stralende infraroodverwarming: een Italiaans product met 43 patenten op de uitvinding en gebruik het CE-certificaat

GOEDKEURINGMG010409EMCI0877  
REFERENTIERICHTLIJNEN2004/108 / CE
TOEGEPASTE NORMEN  CEI EN 61000-6/1/2/3/4 CEI EN 61326/1 CEI EN 60601/1/2  

  Inzicht in de toegepaste normen

IEC 61000-6-1Immuniteit voor storingen in residentiële en commerciële gebieden
CEI EN 61000-6-2Immuniteit voor industrieel gebruik
IEC 61000-6-3Emissies voor residentieel, commerciële omgevingen
IEC 61000-6-4Emissies voor industriële omgevingen
CEI EN 61000-3-2Limieten voor harmonische stromen (apparaat invoer onder 16a per fase)
CEI EN 61000-3-3Beperking van spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsinstallaties met een stroomsterkte <16a
CEI EN 61000-3-3 / A1Beperking van spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsvoeding voor apparatuur met nominale spanning CEI EN
61000-4-2 / A1 / A2Immuniteit voor elektrostatische ontladingstests
CEI EN 61000-4-3Immuniteitstests tegen elektromagnetische velden van uitstralende radiofrequenties
CEI EN 61000-4-4Immuniteitstests van snelle elektrische spoorwegen (Burst)
CEI EN 61000-4-4 / ECTests voor immuniteit voor transiënten / bursts van snelle elektrische pulsen
CEI EN 61000-4-5Pulsimmuniteitstests CEI EN 61000-4-6 Immuniteit voor geïnduceerde storingen veroorzaakt door radiofrequentievelden CEI
EN 61000-4-11Testen op immuniteit voor spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties
CLASSIFICATIE VAN DE 
REACTIE OP HET PANEEL
A1-A1FL-EN 13501-1 UNI EN 13238/13943