Disclaimer & cookies

Toegang tot en gebruik van de website infrarood-warmtepaneel.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze producten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. 

Door deze website geplaatste cookie(s):

Cookie naam: Google _ga
Expiratie datum: 24 maanden

Cookie naam: Google _gat
Expiratie datum: 24 maanden

Cookie naam: Google _gid
Expiratie datum: 24 maanden

Cookie naam: Mailchimp_landing_site
Expiratie datum: 1 maand

Cookie naam:  PLL_language_selector
Expiratie datum: 12 maanden

Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics cookies om ons inzicht te geven in het gedrag van onze website bezoekers zodat we onze website kunnen optimaliseren en verbeteren waar nodig. Dit doen we geheel anoniem. Anoniem wil zeggen dat het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd en dat we de optie ‘gegevens delen’ hebben uitgezet. Ook maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van Lai Holding BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Lai Holding BV of haar leveranciers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Aansprakelijkheid

Lai Holding BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die bezoekers c.q. gebruikers van deze website lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de website en onjuistheden en/of onvolledigheden van de opgenomen informatie en producten.

Privacy

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Koppeling naar websites van derden

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.