CE Patenten

Stralende infraroodverwarming: een Italiaans product met 43 patenten op de uitvinding en gebruik het CE-certificaat

  GOEDKEURING     MG010409EMCI0877  
  REFERENTIERICHTLIJNEN     2004/108 / CE
  TOEGEPASTE NORMEN     CEI EN 61000-6/1/2/3/4 CEI EN 61326/1 CEI EN 60601/1/2   
   
  Inzicht in de toegepaste normen  
   
IEC 61000-6-1 Immuniteit voor storingen in residentiële en commerciële gebieden
CEI EN 61000-6-2 Immuniteit voor industrieel gebruik
IEC 61000-6-3 Emissies voor residentieel, commerciële omgevingen
IEC 61000-6-4 Emissies voor industriële omgevingen
CEI EN 61000-3-2 Limieten voor harmonische stromen (apparaat invoer onder 16a per fase)
CEI EN 61000-3-3 Beperking van spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsinstallaties met een stroomsterkte <16a
CEI EN 61000-3-3 / A1 Beperking van spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsvoeding voor apparatuur met nominale spanning CEI EN
61000-4-2 / A1 / A2 Immuniteit voor elektrostatische ontladingstests
CEI EN 61000-4-3 Immuniteitstests tegen elektromagnetische velden van uitstralende radiofrequenties
CEI EN 61000-4-4 Immuniteitstests van snelle elektrische spoorwegen (Burst)
CEI EN 61000-4-4 / EC Tests voor immuniteit voor transiënten / bursts van snelle elektrische pulsen
CEI EN 61000-4-5 Pulsimmuniteitstests CEI EN 61000-4-6 Immuniteit voor geïnduceerde storingen veroorzaakt door radiofrequentievelden CEI
EN 61000-4-11 Testen op immuniteit voor spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties
   
CLASSIFICATIE VAN DE
REACTIE OP HET PANEEL
A1-A1FL-EN 13501-1 UNI EN 13238/13943